Chương Trình Sinh Hoạt Cộng Đoàn

– Lễ Bổn Mạng Hội Mân Côi: Chúa Nhật ngày 7 tháng 10 lúc 2:30pm.
– Lễ Bổn Mạng & Kỷ Niệm Thành Lập Đoàn TNTT: vào tháng 11 sẽ thông báo sau.
– Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving: Thứ Năm ngày 22 tháng 11, 2018. Giờ sẽ thông báo sau.
– Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn: Thứ Bảy 24 tháng 11, lễ chiều 6:30pm và có tiệc sau lễ.
– Hội Diễn Thánh Ca Giáng Sinh: Ngày 23 tháng 12 lễ lúc 4:30pm – Thánh Ca lúc 6:00pm và ăn tối sau đó.
– Lễ Vọng Giáng Sinh: Thứ Hai ngày 24 tháng 12. Giờ sẽ thông báo sau.
– Lễ Giáng Sinh: Thứ Ba ngày 25 tháng 12. Giờ sẽ thông báo sau.
– Lễ Tết Đầu Năm: Thứ Ba ngày 1 tháng 1 năm 2019. Giờ sẽ thông báo sau.